Pellets 8mm

Pellets 8mm

Pellets 6mm

PELLETS 6mm

Värme all-inclusive

VÄRME ALL-INCLUSIVE

HÅLLBAR ENERGI

Vår pellets tillverkas av 100% förnyelsebart träbränsle helt utan tillsatser. Tillsammans med transporter som utförs uteslutande av fordon som drivs på förnyelsebara bränslen så får du en hållbar produkt hela vägen till pannan. En hållbar produkt måste även vara av hög kvalitet och till rätt pris för att hålla i längden. Vi arbetar enbart med högkvalitativa pellets och med och med högt fokus på kundservice för att säkerställa hög driftsäkerhet och bästa ekonomiska förusättningar för kund.

DET SKA VARA ENKELT

Vi levererar våra pellets i säck, storsäck eller bulk enligt era önskemål. Önskar ni ytterligare förenklad hantering erbjuder vi nivåövervakning, service och för er som bara vill ha värmen färdig; Värme all-inclusive där vi står för utrustning, service, underhåll, beställning och drift. Enklare blir det inte!